Polityka prywatności i cookies serwisu internetowego „Męskie Granie Young”

I. Postanowienia ogólne


 1. Terminy: Regulamin, Serwis, Agencja, Konkurs, Użytkownik, mają w niniejszym dokumencie znaczenie przypisane im w Regulaminie serwisu internetowego „Męskie Granie Young” dostępnym pod adresem” http://meskiegranieyoung.pl/ 

 2. Polityka Prywatności zawiera w szczególności następujące informacje:

 1. jakie dane Użytkowników są przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu i jakie są zasady przetwarzania tych danych;

 2. kto i na jakich zasadach może przetwarzać dane Użytkowników;

 3. jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Agencję;

 4. jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez Agencję;

 5. w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników jest Agencja.

 2. Agencja przetwarza dane osobowych o Użytkownikach związanych z udziałem w głosowaniu, w postaci adresu IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza Serwis.

 3. Agencja przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnej zgody. W przypadku woli wycofania zgody prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu [email protected] 

 4. Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane przez Agencję wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu (zgodnego z Regulaminem) oraz realizacji uprawnień Użytkowników.

 5. Agencja może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym z Agencją w związku z Konkursem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne. 

 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  4. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO:

 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 3. prawo do przenoszenia danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji praw i obowiązków związanych z Konkursem oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem. 

 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem tej zgody.

 3. Użytkownik może złożyć skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Agencja powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Użytkownik może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Agencji (w przypadku korespondencji na adres siedziby Agencji, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).


III. Środki ochrony prywatności


 1. Czynności związane z oddawaniem głosów w Serwisie są realizowane przy użyciu bezpiecznego połączenia SSL. Oznacza to, że przesyłane dane są szyfrowane i w ten sposób chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie.

 2. Agencja dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.IV. Pliki cookies


 1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w szczególności pliki tekstowe. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.

 2. Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 3. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich.

 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie w celu:

 1. dopasowania treści witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, aby poprawnie wyświetlić stronę,

 2. opracowywania danych statystycznych związanych z zachowaniami Użytkowników, aby udoskonalić zawartość strony internetowej,

 3. zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
V. Dane kontaktowe


Kontakt z Agencją w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest pod adresem: LIVE Sp. z o.o.  ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk albo ul. Ludwika Rydygiera 8/18, 01 – 793 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania strony.

Korzystając z serwisu, akceptujesz Regulamin oraz Politykę prywatności i cookies obowiązujące w niniejszej witrynie internetowej. Ustawienia cookies (w tym ich blokadę) możesz zmieniać w ustawieniach Twojej przeglądarki w każdej chwili. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o polityką prywatności i plików cookies.